• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
Bankové spojenie

Informácie: Prima Banka, pobočka Levice (menil sa len názov banky, čísla zostali rovnaké)
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607
(číslo účtu: 4440006607/3100)

alebo

Fio banka
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171
(číslo účtu: 2600711171/8330)

 

Hľadať