• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Partneri v nádeji

Projektové partnerstvo je novým spôsobom zapojenia sa do celosvetového hnutia prekladu Písma. Ako sám názov naznačuje, nejedná sa tu len o peniaze. Našou túžbou je vytvoriť partnerskú spoluprácu medzi kresťanmi (či už celý cirkevný zbor, mládež, skupinka či školská trieda) a misijnými projektmi v rozvojových krajinách.


Cieľ

Cieľom je podporiť preklad Biblie a vyučovanie čítania v materinskom jazyku a zároveň vytvoriť duchovné partnerstvo, kde prebiehajú vzájomné modlitby, duchovné povzbudenie zo šírenia evanjelia a finančne je podporená práca konkrétnych ľudí na misijnom poli.

PROJEKTY, ktorých PARTNERMI V NÁDEJI sa môžete stať, nájdete v dolnej časti tejto stránky

Spôsob

1. Vyberte si projekt, ktorého misijnú prácu by ste radi podporovali a boli do nej modlitebne a/alebo finančne zapojení.
2. Dajte nám vedieť, akým spôsobom by ste sa chceli zapojiť do práce na tomto mieste (modlitebne a/alebo finančne).
3. Prepojíme vás s misijným miestom a budeme vám posielať správy od pracovníkov, ako tam práca prebieha.

Dôvodov prečo sa do tohto diela zapojiť je hneď niekoľko

1. Sme dlžníci

Nie je to tak dávno, čo bola cirkev na Slovensku prenasledovaná. Veľkou pomocou nám bolo, že sa kresťania v iných krajinách modlili a snažili sa nám pomôcť - niekedy finančne, niekedy pašovaním literatúry, či inou praktickou pomocou. Dnes žijeme v slobodnej krajine a dá sa povedať, že je rad na nás, aby sme pomáhali tým biednejším od nás. Staňme sa partnermi ich nádeje.

2. Jedinečná historická príležitosť byť súčasťou toho, čo Boh vo svete koná

Nikdy v histórii neprebiehal preklad Biblie v takom rozsahu, ako je to dnes. Vyše 2000 prekladov Biblie práve prebieha, no ďalších takmer 2000 projektov čaká na spustenie. Našou víziou je do roku 2025 začať s prekladom Biblie do všetkých zostávajúcich živých jazykov. To čo pred 1150 rokmi pre Slovanov urobili dvaja „Tesaloničania“ Konštantín a Metod, dnes môžeme urobiť my pre nejaký iný národ na svete. Možno práve tým, že sa staneme partnermi prekladateľského projektu. Buďme súčasťou Božieho diela, ktoré dáva nádej každému, kto uverí.


3. Partnerstvo, ktoré obohacuje

Cirkev na mnohých miestach na svete rastie. Potreba prekladu Biblie sa stáva stále akútnejšou. Pomoc týmto našim bratom a sestrám je ako siatie. Keď investujeme do vzťahu s kresťanmi z iných častí sveta, nemusíme sa báť, že schudobnieme. Pavol povzbudzuje Korinťanov týmito slovami: „Je to tak: Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať.“ (2. Kor 9, 6). Pán Boh nás povzbudzuje, aby sme sa zaujímali jeden o druhého a navzájom si slúžili. Sme hlboko presvedčení, že partnerstvo, ktoré vytvoríme s bratmi a sestrami v rozvojových zemiach bude obohacujúce pre obe strany. Je mnoho toho, čo sme od Boha dostali, s čím sa môžeme podeliť a mnoho je tiež toho, s čím sa oni radi podelia s nami. Možno práve oni sú tou nádejou pre náš svet, ktorý pomaly stráca svoje kresťanské korene a morálne sa rozpadá.

Staňte sa aj vy "Partnermi v nádeji" a zažite spolu s nami dobrodružstvo viery pri šírení Božieho kráľovstva do posledných končín zeme.

Vieme, kde najviac pomôžete

V rokoch 2013, 2015 a 2016 sme navštívili strádajúce alfabetizačné a prekladateľské projekty v Keni. Osobne sa poznáme s projektovými vedúcimi aj na týchto miestach:

Podpora alfabetizácie a používania Biblie v jazyku Marakwet, Keňa

Ako súvisí preklad a používanie Biblie s alfabetizáciou? Jednoducho! Ak sa nenaučíte čítať a písať, Biblia pre vás zostane „zamknutou“ knihou, ktorej nebudete rozumieť.

O krok bližšie k odomknutiu pokladu v Biblii pre ľudí z kmeňa Marakwet

Základná škola a preklad Biblie
v komunite Omba, Keňa

Nepokoje, hlad, nedostatok vody - to sú problémy, s ktorými sa denne stretávajú ľudia z jazykovej komunity Omba. Táto menšinová skupina dostáva vďaka miestnej škole nádej na lepšiu budúcnosť a vďaka prekladu Biblie možnosť získať osobný vzťah s Bohom.

O krok bližšie k odomknutiu pokladu v Biblii pre ľudí z kmeňa Omba

Preklad Novej Zmluvy do jazyka Tugen, Keňa

Keď jazyková skupina komunikuje len ústne, treba jej vytvoriť písomnú formu jazyka. To prebieha aj medzi ľuďmi z Tugenu. Naši pracovníci vytvorili abecedu a spísali gramatiku, vďaka čomu je písomná forma jazyka vo fáze testovania s cieľom jej uzákonenia. Začal sa tu preklad Novej Zmluvy do jazyka miestnych ľudí. Želaným dopadom našej práce je duchovná zmena a rast ľudí Tugen. A to vďaka schopnosti čítať v ich materinskom jazyku a interakcie s Božím slovom. Toto je jeden z našich najmladších projektov, ktorý môžete podporiť.

O krok bližšie k odomknutiu pokladu v Biblii pre ľudí z kmeňa Tugen
Partneri v nádeji je program, ktorý sme rozbehli vo februári 2014. Nesmierne nás teší, že v priebehu uplynulých 3 rokov sme v spolupráci s vami vyzbierali a poslali do Kene približne 22 000 €. Tam tieto príspevky pomáhajú rozbehnúť novú a udržiavať aktuálnu prácu!
ĎAKUJEME!

 

Posledná úprava (Utorok, 24 Január 2017 14:24)

 

Hľadať