• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Prostě příběhChcete

- študovať  Bibliu s deťmi alebo mládežou tak, aby tomu rozumeli? 
- do vašich rodinných stíšení vniesť nové nadšenie? 
- sa naučiť nenútene svedčiť o Bohu? 
- pripraviť tím pre krátkodobú misiu? 
- aby sa ľudia vo vašom zbore naučili s radosťou študovať Bibliu? 
- študovať Bibliu s ľuďmi, ktorí nevedia či nechcú čítať?

...pozývame vás na praktický workshop Prostě příběh!

Miesto konania: Stredisko KARMEL, Smilovice u Třince, CZ
Vyše 80 % ľudí na svete sa nevie učiť (alebo nepreferuje učenie) čítaním.
U nás na Slovensku je to podobné. Ľudia, ktorí sa učia z počutia, si ako prostriedok komunikácie najradšej vyberajú príbehy.

Zaujímavé ... Pán Boh nám dal 75 % Biblie vo forme príbehov.
Naučte sa spôsoby, ako rozprávať fascinujúce príbehy výstižným spôsobom a viesť interaktívne rozhovory o statiach z Biblie. 
Účastníci rozhovoru pochopia biblické pravdy a odovzdajú ich ďalej.

Ježiš využíval príbehy - vyučujú a oslovujú srdce

Referencie

„Metódu Poviem ti príbeh som mal možnosť zažiť naživo. Hneď ma táto metóda štúdia Biblie a zvestovania jej posolstva zaujala. Vidím v nej veľký potenciál a mnohostranné využitie. Pripadá mi to ako "návrat k pôvodnému" rozprávaniu príbehov, ktoré sú hlboké, pravdivé a majú moc nás zachrániť.“

Ondrej Kolárovský, zborový farár ECAV Košice – Terasa

“Je to veľmi dobrý spôsob, ako sa dajú biblické pravdy o Bohu priniesť človeku dnešných dní zrozumiteľným, pútavým a interaktívnym spôsobom.”

Tibor Máhrik, kazateľ Cirkvi bratskej, Žilina


Workshop je vedený medzinárodným tímom pracovníkov


Môžete si vybrať z nasledujúcich možností!

Účasť na celom workshope: Praktikant & Inštruktor
29. 8. - 2. 9. 2017

Pod vedením inštruktorov sa z teba najprv stane praktikant metódy „Poviem ti príbeh“. Neskôr budeš pomáhať inštruktorom pri učení účastníkov Workshopu praktikantov, aby sa aj z teba stal inštruktor. Naučíme ťa, ako učiť druhých ... ktorí učia druhých.

Tento workshop pre inštruktorov ti pomôže stať sa kvalifikovaným stratégom pre vyučovanie rozhovorom.

Účastnícky poplatok pri registrácii a platbe
do 30. 6. 2017        3195 Kč

od 1. 7. 2017        3520 Kč
Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a študijnú príručku.


Workshop praktikantov
31. 8. – 2. 9. 2017

Počas tohoto tréningu sa naučíš, ako si rýchlo zapamätať, povedať biblický príbeh a vyučovať ho formou rozhovoru. Naučíš sa klásť otázky, ktoré pomôžu tvojej rodine, priateľom a spoločenstvu objaviť v biblických častiach duchovné bohatstvo a aplikácie pre svoj život.

 

 

Účastnícky poplatok pri registrácii a platbe 
do 30. 6. 2017        2165 Kč
od 1. 7. 2017        2390 Kč
Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a študijnú príručku.

REGISTRÁCIA

Je čas prehodnotiť naše stratégie, pretože viac ako 80% ľudí na svete sa učí alebo preferuje učenie sa ústne! Ľudia, ktorí nevedia čítať, alebo uprednostňujú hovorené slovo pred čítaním, sa učia orálnym spôsobom. Títo ústni komunikátori nepoužívajú písané slovo na získavanie a výmenu informácii, alebo len v obmedzenej miere. Napriek tomu väčšina kresťanských materiálov vyžaduje literárne zručnosti a záujmy, zvlášť metódy učeníctva.

Ľudia, ktorí sa učia ústne, potrebujú informáciu prezentovanú spôsobom, ktorému porozumejú a ľahko si ju zapamätajú. Takýto formát majú príbehy – informácia, ktorú môžu počuť, vidieť a do ktorej sa môžu vcítiť. Nie je zaujímavé, že 75% Biblie tvoria príbehy!? Zdá sa, že Pán Boh pozná potreby ľudí, ktorých stvoril.


Viac o tejto metóde nájdete v angličtine na internetovej stránke: simplythestory.org

„Najprv som túto metódu využil na rozprávanie príbehu počas chvál v zbore.
Kým prišiel nový týždeň, naši veriaci priviedli do zboru ďalších 11 ľudí vďaka tomu,
že im tento príbeh prerozprávali.“ 
Účastník jedného z workshopov 

„Muži, ktorí boli v úzadí, sa ujímajú vedenia.“ inštruktor

VIAC O WORKSHOPE NÁJDETE TU!

Posledná úprava (Sobota, 29 Apríl 2017 20:42)

 

Hľadať