• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Projekt Avatime

Počas svojho výjazdu do Ghany natočil Tomáš Prištiak video o práci na misijnom projekte Avatime.

 

Čo znamená byť misionárom v Afrike? Toto je skúsenosť misionárov z Ruska. Oni pomáhali pri vedení prekladu Biblie do materinského jazyka a vyučovaní čítania a písania medzi ľuďmi z komunity Avatime v Ghane. Práca prekladu Biblie a rozvoja jazyka komunity je rozmanitá. Toto video ju zachytáva v jej komplexnosti.


Video spracoval Tomáš Prištiak, súčasný pracovník časopisu .týždeň, pre účely Wycliffe Slovakia.


 

 

 

Posledná úprava (Pondelok, 10 August 2015 00:33)

 

Hľadať