• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Naša správna rada

Prácu Wycliffe Slovakia deň čo deň riadi riaditeľ so svojou asistentkou a ďalšími dobrovoľníkmi. Dohľad nad ich prácou vykonáva správna rada, ktorá zabezpečuje, aby všetka činnosť bola vykonaná vo vysokom štandarde kvality a transparentnosti.

Správnu radu tvoria:

PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., predseda správnej rady, povolaním kazateľ zboru CB v Žiline a vysokoškolský pedagóg, odborný asistent na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Konštantína filozofa v Nitre

doc. Mgr. Michal Valčo, PhD., člen správnej rady, povolaním vysokoškolský pedagóg, vedúci Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Konštantína filozofa v Nitre

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD., členka správnej rady, povolaním vysokoškolský pedagóg, vedúca Katedry teológie a katechetiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Miroslav Mišinec, člen správnej rady, povolaním učiteľ náboženstva na CZŠ Narnia v Bratislave a kazateľ zboru BJB Viera v Bratislave

Mgr. Ondrej Kolárovský, člen správnej rady, povolaním farár ECAV Košice - Terasa

Posledná úprava (Utorok, 21 November 2017 14:12)

 

Hľadať