• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Nikdy nie si príliš mladý

Malý chlapec držiaci dve kozy.

Nikdy nie si príliš mladý alebo príliš starý na to, aby si nasledoval Božie volanie.

Beatriz a Marcos boli veľmi mladí, keď poznali, že Boh ich vedie k prekladaniu Biblie. Beatriz mala iba 13 rokov a Marcos mal 16 keď začali svoju prípravu v Horizontoch Latinskej Ameriky.

Horizonty sú Brazílskou organizáciou, ktorá pripravuje svojich študentov na medzikultúrnu misijnú službu. Založil ju David Botelho, ktorý verí, že v cirkvi je potenciál mladých ľudí nevyužitý. "Toto je nová generácia misionárov, ktorí budú pretvárať svet."

Beatriz a Marcos teraz žijú v Strednej Ázii. Učia sa jazyk a zvyky spoločenstva, ktorému prišli slúžiť.

"Sú veci, ktoré môžem vyjadriť iba v svojom jazyku. Tak to vnímam, že ľudia by mali mať také isté právo ako ja. Niekto to urobil pre nás, tak prečo by sme to my nemali urobiť pre niekoho iného? Neviem si predstaviť, že by som mal robiť niečo iné. Milujem to. Je to ťažké. Ale je to dobré - je to nádherné", hovorí Marcos.

Vedia, že je to pre nich celoživotný záväzok. Ale sú pripravení. Pripravovali sa na túto službu väčšinu svojho doterajšieho života.

Čítajte viac o Beatriz a Marcosovi tu (dostupné iba v angličtine)

Čítajte viac o prípravnom programe Horizontov Latinskej Ameriky tu (dostupné v angličtine, francúzštine, španielčine, portugalčine a čínštine).

Foto: Marc Ewell, Text: Elaine Bombay

Posledná úprava (Pondelok, 12 Február 2018 18:03)

 

Hľadať