• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Od straty k zisku

Zberač ryže pózuje pri fotografovaní.

Jedna organizácia zaoberajúca sa prekladom Biblie v Indonézii, ktorej väčšina pracovníkov boli zahraniční misionári, stratila status, vďaka ktorému jej pracovníci mohli dostať víza. Aby práca mohla ďalej pokračovať, iná – miestna organizácia Kartidaya, ktorá je súčasťou Wycliffe Global Alliance, požiadala svojich partnerov o pomoc.

Indonézske organizácie a cirkvi vyplnili túto medzeru. Niektoré zabezpečili víza pre vyhostených zahraničných pracovníkov, iné sa zamerali na prekladateľské projekty. Akonáhle sa tieto cirkvi a organizácie spojili, začalo sa prehlbovať ich pochopenie Božieho misijného plánu a toho, ako v tomto pláne môžu byť sami zapojení.

Teraz, pracovníci z viac ako 50-tich denominácií a organizácií pracujú spoločne s jedným cieľom: aby bolo Božie slovo počuť v každom kúte a jazyku v Indonézii.

Čítajte viac o tomto narastajúcom misijnom hnutí.

Pozrite si modlitebné video za indonézsky národ (dostupné iba s anglickými titulkami)

Foto: Rodney Campbell

Text: Elaine Bombay

 

Posledná úprava (Utorok, 13 Február 2018 12:58)

 

Hľadať