• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Boh už nie je viac cudzincom

Malý chlapec sa usmieva na fotografa na trhu v Bori, v Južnom Sudáne.

Ľudia žijúci v Južnom Sudáne sotva poznajú, čo je to pokoj. Obdobia, kedy sa Sudán snažil získať svoju nezávislosť od Británie a Južný Sudán svoju nezávislosť od samotného Sudánu, boli poznačené zmätkom a vojnou.

Napriek nepokojom preklad Biblie neustále prebieha. Preklad do jazyka kmeňa Baka sa začal v roku 1980 v Južnom Sudáne. Tím prekladateľov musel znášať občiansku vojnu, násilie, prenasledovanie a únosy. Cez to všetko preklad pokračoval a v marci 2017 spoločenstvo kmeňa Baka oslavovalo vydanie Novej zmluvy.

Teraz keď kmeň Baka má Božie Slovo "Boh už viac nie je cudzincom. Ježiš je jedným z nás. Rozpráva naším dialektom" hovorí pastor Bennett Marona, manažér projektu prekladu.

Ak chcete vidieť viac z tohto príbehu, pozrite si toto video o preklade do jazyka kmeňa Baka (Video dostupné v angličtine)

Foto a text: Elaine Bombay

 

Hľadať