Nová zmluva pre ľudí Samburu: Keňa

 

V sobotu 14. decembra 2019 sa národ Samburu v Keni pridal k tým, ktoré majú preklad Novej zmluvy vo svojom jazyku. Riaditeľ BTL Kenya, rev. Peter Munguti píše: „V roku 2000 mi ľudia Samburu povedali, že raz dávno mali knihu. Verili, že kniha je do Boha. Ale zhltla im ju krava, keď si ju chlapec – pastier zobral so sebou na pastviny. Ľudia Samburu si odvtedy nevedeli dať rady, ako by sa im Božia kniha mohla vrátiť, jedine že by ju tá krava vyvrátila. Vďaka Bohu, že dnes Samburiovia dostali späť časť Božieho slova v ich jazyku. Nová zmluva v jazyku Samburu je v rukách ľudí z tohto národa. To je neopísateľná radosť.“
Ďakujme Bohu za to. Fotky a videá zo slávnosti nájdete na FB profile našej partnerskej organizácie BTL Kenya.

Predstavujeme „Prúdy modlitieb“: Svet

Na konci roka 2019 nastanú zmeny v Modlitebnom týždenníku publikovanom Svetovou alianciou Wycliffe. Modlime sa za pracovníkov v modlitebnom tíme, aby správne usmerňovali tieto zmeny, keď budú zbierať žiadosti o modlitby v inom formáte ako doteraz a učiť sa používať nový softvér.  Modlime sa, aby presun z jedného systému na druhý prebehol hladko.

Prípravy na seminár pre prekladových konzultantov: Juhovýchodná Ázia

V posledných rokoch rozbiehame čoraz viac nových jazykových projektov, s čím narastá aj potreba zaškolenia väčšieho počtu konzultantov prekladu. Ázijský koordinačný tím prekladov pracuje na riešení tejto naliehavej potreby a každoročne organizuje Seminár rozvoja konzultantov prekladu (TCDW - Translation Consultant Development Workshop). Seminár sa predtým konal každé dva roky. Modlime sa za prípravy na najbližší TCDW, naplánovaný na termín od 15. júna do 10. júla 2020.

Januárový míting tímu Wycliffe Americas: Oblasť amerických kontinentov

Tím Wycliffe Americas bude mať v januári míting.  Prosme Boha za bezpečnú cestu pre členov tímu. Vyprosujme im vedenie a usmernenie pri sústredení sa na budovanie týchto oblastí:
- Výchova ľudí k väčšej angažovanosti v prekladaní Biblie, vrátane podporných úloh.
- Rozvoj štruktúr, v ktorých môžu organizácie v rámci oblasti amerických kontinentov naďalej podporovať rastúce hnutie prekladu Biblie.
- Štúdium a rozširovanie zapojenia sa Cirkvi v americkej oblasti do kľúčových rozhodnutí a rozhovorov.
Členovia tímu žijú a pracujú v rôznych častiach kontinentu a osobne sa stretávajú len niekoľko krát v roku. Modlime sa k Bohu, aby požehnal ich spoločne strávený čas.

Organizácia LETRA Chile pod novým vedením: Čile

Chváľme Boha za manželov Andrewa Wheatona a Kelly Pastene, ktorí posledné tri roky oddane slúžili ako výkonní riaditelia organizácie LETRA Chile. Napriek ťažkostiam pevne a verne vytrvali vo svojom povolaní. Obdobie ich služby uplynulo na konci novembra. Prosme Boha, aby ich žehnal a viedol v ich službe v hnutí prekladu Biblie v Čile, a ukazoval im, akú ďalšiu úlohu má pre nich pripravenú. Modlime sa za Génesis Cepedovú, ktorá bola vymenovaná za novú výkonnú riaditeľku. Ona a jej manžel Camilo Paredes prijali povolanie do tejto služby. Podopierajme členov aj výbor LETRA Chile modlitbami počas tohto obdobia zmien v organizácií.

Jazykový prieskum: Kaukaz

Jedna medzinárodná lingvistická organizácia plánuje uskutočniť prieskum používania jazykov v jednej kaukazskej oblasti. Dlho tu takáto práca nebola možná z dôvodu obáv o bezpečnosť. Viaceré národné partnerské agentúry chcú lepšie rozumieť jazykovým komunitám v regióne, obzvlášť ich potrebe Svätého Písma. Sociolingvistická situácia je tu komplexná a miestni ľudia boli vždy nedôverčiví voči cudzím. Prosme Boha, aby viedol a chránil ľudí, čo plánujú a uskutočnia tento prieskum. Modlime sa za to, aby sa v každej komunite našli kontaktné osoby, ktoré budú naklonené spolupráci s výskumníkmi.

Financovanie projektu Život s Písmom: Ruská federácia a centrálna Ázia

Financovanie projektu Život s Písmom* predstavuje pre istú organizáciu pracujúcu s jazykovými komunitami v Rusku a centrálnej Ázii pretrvávajúcu výzvu. Viacerí významní finanční partneri sa rozhodli finančne podporovať len prekladové aktivity. To znamená, že organizácie so záujmom o Život s Písmom musia hľadať nových finančných partnerov. Modlime sa k Bohu o poskytnutie nových nápaditých spôsobov financovania projektu Život s Písmom.
*Život s Písmom: materiály a aktivity, ktoré povzbudzujú ľudí k tomu, aby denne používali Bibliu, uplatňovali prečítané vo svojich životoch a zažívali tak život premieňajúce stretnutia s Písmom.

Ďakujeme!

Prajeme Vám požehnaný týždeň.

 

Posledná úprava (Pondelok, 16 December 2019 11:00)