• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
Obsah článku
Misionár
Lingvista/prekladateľ
Exegetický asistent
Lingvistický prieskumník
Odborník na alfabetizáciu
Biblia v praxi
Učiteľ
Projektový manažér
Účtovník
Odborník na výpočtovú techniku
Pilot
Celý článok

odborník na alfabetizáciu

Výzva

Jazyky bez písanej formy, celé národy, ktoré nevedia ani čítať ani písať, pomocné rozvojové projekty, ktoré nezaberajú, pretože lokálne obyvateľstvo nedisponuje ani len v najmenšej miere základným vzdelaním a nemá prístup k všeobecnovzdelávacej alebo duchovnej literatúre.

Vaša úloha

V jazykovej oblasti sa učíte jazyk, ktorý nemá písanú formu a spoločne s domorodými spolupracovníkmi vypracujete (príp. optimalizujete) hláskovému systému prispôsobenú ortografiu, zostavíte materiál pre vyučovanie čítania, písania a počítania, vyškolíte domorodých učiteľov pre alfabetizáciu, plánujete a koordinujete regionálne alfabetizačné programy a iniciujete vytvorenie literatúry. Budujete vzťahy s lokálnymi a nadregionálnymi úradmi, akademickými inštitúciami, cirkvami ako aj ostatnými domácimi a zahraničnými organizáciami. Snažíte sa ich spolu s obyvateľstvom cieľovej jazykovej oblasti vtiahnuť do procesov rozhodovania a plánovania na čo možno najširšej úrovni.

Váš profil
 • radi vyučujete a dokážete druhých motivovať. Disponujete organizačným talentom, kreativitou, flexibilitou, cieľavedomosťou a máte radosť z kontaktu s ľuďmi z iných kultúr.
 • ukončené profesijné vzdelanie a prax alebo ukončené štúdium. Ukončené štúdium v odboroch pedagogiky, vzdelávania dospelých, jazykov, je pritom výhodou ale nie bezpodmienečným predpokladom.
 • minimálne ročné biblické/teologické vzdelanie alebo ekvivalent k tomu.

Špeciálne vzdelávanie pre alfabetizáciu v trvaní cca 4 mesiace Vám poskytne Redcliffe College.

Ponúkame
 • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií,  ktoré zodpovedá Vášmu obdarovaniu, záujmu a povolaniu.
 • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní byť dlhodobo prínosom v oblasti alfabetizácie. Avšak ponúkame aj možnosť pracovať najprv 2-3 roky po boku mentora na nejakom projekte.Posledná úprava (Utorok, 13 Február 2018 16:58)

 

Hľadať