• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Modlitebné podnety na tento týždeň

Takmer dokončené preklady: Južná Ázia

Chváľte Boha za to, že 25 prekladov Novej Zmluvy sponzorovaných rôznymi organizáciami bude v tejto časti Ázie dokončených tento rok. Modlite sa, aby prekladatelia, ktorí práve absolvovali kurz Paratext Finishers, dokázali zužitkovať nadobudnuté skúsenosti a pomôcky pri štandardizovaní pravopisu a kľúčových pojmov*. Modlite sa za kontroly konzultantom, potvrdenia od cirkevných komisií a proces tlače. Proste o Božiu ochranu pre všetky tieto prekladateľské tímy.

* Kľúčové pojmy - odkazujú na tie slová v biblických textoch, ktoré nesú význam kľúčových teologických konceptov opakujúcich sa v Biblii, ako sú hriech, milosť, viera... Aj preklad pomenovania „Svätý Duch“ patrí do kategórie kľúčových pojmov. Každá kultúra pozná duchovný svet, ale je dôležité pri preklade odlíšiť Božieho Ducha od démonov.

Rozprávanie biblických príbehov: Južná Ázia

Modlite sa za 13 nových projektov rozprávania biblických príbehov, ktoré začínajú v tomto regióne. V niektorých týchto jazykových komunitách sú len hŕstky Kristových nasledovníkov. Viac ako 50 jazykových skupín v južnej Ázii už využíva metódu rozprávania biblických príbehov. Modlite sa o nových mentorov a kontrolórov príbehov, ktorí prešli tréningom a práve sú vo fáze trénovania ďalších trénerov. V jednom z regiónov sa v tejto fáze k trom pôvodným jazykom pridá ďalších šesť. Modlite sa z a týchto nových mentorov, aby mali popri svojich ďalších pracovných povinnostiach dostatok času na kontrolu príbehov a trénovanie ďalších rozprávačov. Chváľte Boha, že obnovuje svoju Cirkev v tomto regióne a mnohých privádza k viere prostredníctvom rozprávaných biblických príbehov.

Začínajúci preklad: Západná Afrika

Modlite sa za tímy, ktoré sa pripravujú na spustenie prekladu Písma do dvoch z jazykov západnej Afriky. Oba tímy chcú používať ústny spôsob prekladu a výsledkom bude audio nahrávka preloženého Písma. Tlačená forma Biblie príde na rad až neskôr. V týchto dvoch jazykových komunitách žije len veľmi málo Kristových nasledovníkov. Proste Boha, aby si povolal talentovaných a skúsených jazykových spolupracovníkov do týchto prekladateľských tímov. Modlite sa o múdrosť pre dve partnerské organizácie, ktoré budú prácu týchto tímov zastrešovať.

Nový tím vedúcich: svet

Modlite sa o nový tím, ktorý bude mať na starosti tréning konzultantov a koordinátorov prekladateľských projektov v rámci našej partnerskej organizácie SIL International. Tréning kvalitných konzultantov a koordinátorov projektov je kľúčový, aby tieto projekty mohli prispieť k premene ľudských životov. Súčasný počet konzultantov má problém pokryť všetky projekty a byť k dispozícii v správny čas na správnom mieste. Proste Boha, aby pomohol tomuto tímu vytvoriť fungujúcu sieť konzultantov a koordinátorov. Modlite sa, aby SIL bola aj vďaka tomuto tímu schopná lepšie napĺňať rôznorodé žiadosti o ich pomoc a asistenciu v rôznych kútoch sveta.

Partnermi pri preklade Biblie: Singapur

Modlite sa za ľudí, ktorí pripravujú stretnutie „IllumiNations Asia“ v Singapure v dňoch 3. – 5. augusta 2018. Organizátori očakávajú účasť viac ako 80 ázijských podnikateľov a šéfov veľkých firiem na tomto stretnutí, ktorého zámerom je hľadať spôsob, ako financovať preklad Biblie v rôznych kútoch Ázie. Modlite sa, aby terajšie plánovanie a prípravy umožnili hladký priebeh tohto stretnutia. Proste Boha, aby účastníkom pomohol pochopiť finančnú potrebu procesu prekladu Biblie. Modlite sa, aby sa títo lídri nadchli myšlienkou zapojenia sa do prekladu Biblie.

Mobilná aplikácia s Písmom dokončená: Juhovýchodná Ázia

Chváľte Boha za mobilnú aplikáciu s prekladom Novej Zmluvy pre jeden z jazykov v Ázii, ktorú sa podarilo úspešne dokončiť v máji. Modlite sa, aby si ju ľudia čo najviac zdieľali, aby ju s radosťou a často používali, a aby prinášala ovocie v ich životoch. Audio nahrávanie Novej Zmluvy je na pláne v mesiacoch september až november. Modlite sa za dobré mikrofonické hlasy amatérskych hercov, ktorí prídu pomôcť s nahrávaním, a aby medzi nimi boli zástupcovia všetkých denominácií, ktoré v tejto oblasti slúžia. Modlite sa aj za nedávno vydaný Slovník, aby sa stal požehnaním pre ľudí z tejto jazykovej skupiny.

Počítačová podpora v menšinových jazykoch: svet

Chváľte Boha za májové stretnutie pracovníkov SIL International so zástupcami firmy Microsoft. Cieľom bolo diskutovať o podpore pre niektoré systémy písma, ktoré sa nesprávne zobrazujú na počítačoch s operačným systémom Windows. Zapracovanie zmien si bude vyžadovať spoluprácu viacerých tímov v Microsoft-e. Modlite sa, aby tieto tímy Microsoft-u dobre zapracovali potrebné zmeny v kódovaní* pre niektoré menšinové jazyky. Vďaka tomu bude možné mať čitateľný text Písma v menšinových jazykoch na počítačoch, telefónoch či tabletoch.

* Kódovanie je proces, v ktorom sa elektronický počítačový kód mení na viditeľné písmená daného jazyka.

Ďakujeme!

Prajeme Vám požehnaný týždeň!

Posledná úprava (Pondelok, 18 Jún 2018 13:15)

 

Hľadať