Názov projektu Omba je pseudonym, ktorý používame z bezpečnostných dôvodov.

Cieľ projektu

Zabezpečenie vzdelávania a alfabetizácie detí aj dospelých z jazykovej komunity Omba. Nakoľko sa jedná o komunitu, ktorá je na 99,9% vyznávajúca iné väčšinové náboženstvo, táto škola je zároveň výbornou príležitosťou pre vytváranie vzťahov s komunitou Omba.

Čo podporíte

Pracovníkov, ktorí šíria preložené časti Božieho slova medzi svojimi súkmeňovcami a ďalších ktorí pomáhajú šíriť vzdelanosť v tejto komunite.

Aký to má prínos

- Fungujúca škola v tejto oblasti umožňuje vzdelávanie, ktoré je medzi ľuďmi Omba nedostupné.
-
Školský stravovací systém zabezpečuje, že deti prichádzajú do školy a zostanú v nej. Niektoré z nich totiž prichádzajú (pešo) do školy z veľkej vzdialenosti. Samotná cesta im zaberie aj niekoľko hodín. Mnohé deti neboli schopné zvládnuť túto cestu, lebo hladovali (pred otvorením školy a poskytovaním školského stravovania bolo bežné, že deti jedli jedno jedlo za 3 dni).
-
Táto škola má deťom okrem vzdelania a stravy možnosť predstaviť aj kresťanskú morálku a hodnoty a tým ich uchrániť pred negatívnym vplyvom rôznych radikálnych skupín v okolí.
-
Škola môže byť využitá aj na rozbehnutie vyučovacích tried alfabetizácie pre dospelých z tejto komunity (úroveň gramotnosti je tu hlboko pod národným priemerom) a zároveň na účely miestnych bohoslužieb.
-
BTL[1] už začala pracovať na preklade Písma, rozvoji jazyka a alfabetizačných aktivitách v tejto komunite. Zasadené semienko Božieho slova a dobré vzťahy, ktoré sú vytvorené s touto komunitou, nesmieme nechať vyhynúť.


Škola na tomto mieste je prínosom pre 100 – 150 detí. Aby v nej bolo povolené vyučovanie založené na kresťanských hodnotách, organizácia BTL sa ju rozhodla zaregistrovať ako súkromnú. Škola je otvorená pre všetky deti bez ohľadu na kultúrne alebo náboženské pozadie. Kedže ide o súkromnú a nie štátnu školu, vláda do nej neposiela učiteľov. Preto musela BTL najať misionárskych učiteľov, ktorí však prinášajú kresťanské hodnoty. Okrem týchto učiteľov BTL zamestnáva aj miestnu učiteľku, ktorá už pred otvorením školy vyučovala najmladšie deti pod stromami v blízkosti školy. Aj keď nie je kresťanka, jej záujem a vzťah k učeniu povzbudil vedenie BTL k tomu, aby ju prijali do učiteľského tímu. Jej prijatím dostala miestna komunita príležitosť priamo sa podieľať na vzdelávaní a byť tak súčasťou tejto práce.

Plánom z dlhodobejšieho hľadiska je rozvinúť túto školu na misijné centrum. To bude okrem alfabetizácie poskytovať aj vzdelávanie a poradenstvo v rôznych oblastiach (zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, psychologické poradenstvo a pod.)

 

Ľudí Omba je približne 20 000. Živia sa poľnohospodárstvom a rybolovom. Donedávna žili v oblastiach, ktoré každý polrok postihovali záplavy. Preto vláda vydala nariadenie, podľa ktorého sa ľudia Omba museli presťahovať do severnejších oblastí vo vnútrozemí Kene. V súčasnosti nanešťastie čelia novým výzvam, predovšetkým nedostatku vody.

Majú obmedzené zdroje, nedostatočne vybudovanú infraštruktúru vrátane vzdelávania. Väčšina ľudí z tejto komunity žije pod hranicou chudoby. Základnú školu navštevuje 11,2 % chlapcov, 6,5 % dievčat. Percentá návštevnosti stredných škôl sú ešte nižšie. 46,5 % populácie sú ľudia do 18 rokov. Gramotnosť dospelého obyvateľstva, za ktoré pokladajú vek 15 rokov a viac, je 20,2 % u mužov a 8,1 % u žien (Štatistiky gramotnosti dospelých v Keni z roku 2007). 

Wycliffe Keňa (BTL) pracuje medzi ľuďmi z tejto jazykovej komunity už niekoľko rokov. Hlavnou pracovnou náplňou je rozvoj jazyka, preklad Písma a vzdelávacie aktivity. Prekladateľský tím Omba k dnešnému dňu pripravil prvotný preklad 15 kníh Novej zmluvy a dokončil preklad kníh Jonáš a Rút zo Starej zmluvy. BTL má vybudované veľmi dobré pracovné vzťahy s ľuďmi z komunity Omba.

Záujem ľudí Omba o kvalitné vzdelávanie ich viedlo k tomu, aby táto väčšinovo nekresťanská skupina dobrovoľne vyčlenila 6 akrov pôdy organizácii BTL na vybudovanie školy. BTL tu vybudovalo budovu s dvoma triedami a kanceláriou a je v procese vŕtania studne v spolupráci s ďalšími partnerskými organizáciami v tejto oblasti.

Príspevky posielajte na bankový účet Wycliffe Slovakia:
Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171
Nevyhnutné je zadať variabilný symbol: 405

Napíšte nám o vašom príspevku a budeme vám posielať správy o priebehu aktivít na mieste.

Pre viac informácií o zapojení sa do programu Partneri v nádeji kontaktujte Jaroslava Tomašovského:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , +421 (0)940 117 736

 

[1] Bible Translation & Literacy Kenya – naša partnerská organizácia Wycliffe v Keni

Použité ilustračné fotografie: Zeke du Plessis

 

Posledná úprava (Pondelok, 04 November 2019 18:56)