• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Toto je náš príbeh

Video zo série: Toto je náš príbeh, ktoré zachytáva podstatu misie, ako spoločného diela Boha, jednotlivca (misionára) a cirkevného zboru, ktorý misionára vysiela. Je svedectvom o tom, že aj malé spoločenstvo môže byť zapojené do zahraničnej misie. Eva Ujlakyová - Horton je prvá misionárka, ktorá bola vyslaná zo Slovenska v spolupráci s Wycliffe Slovakia. Tu si môžete pozrieť príbeh spoločenstva Cirkvi bratskej v Trnave, ktorého je Eva súčasťou.

Posledná úprava (Pondelok, 09 Február 2015 13:21)

 

Hľadať