• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Naše výsledky

Štatistiky Wycliffe Global Alliance (WGA) za rok 2016:

 • Svetová populácia je 7,4 miliardy ľudí.

 • Jazykov, ktorými sa v súčasnosti vo svete hovorí je približne 7 000.

 • Jazykov s celým alebo čiastočným prekladom Biblie je 3 223, 
  - z toho celá Biblia je preložená do 636 jazykov,
  - Nová zmluva je preložená do 1 442 jazykov 
  - a aspoň jedna biblická kniha je preložená do 1 145 jazykov.

 • Zostáva ešte 1 700 - 1 800 národov, a teda približne 160 miliónov ľudí, ktorí stále čakajú na začatie prekladu Biblie.

 • Momentálne prebieha preklad Biblie do 2 422 jazykov. WGA pracuje na približne 82 % z nich.
 • Za 74 rokov existencie WGA sa naši misionári podieľali na preklade celej Biblie a Nového Zákona do približne 900 jazykov. Aspoň 1 biblická kniha bola preložená do ďalších 600 jazykov.

 • V spolupráci s našou partnerskou organizáciou Jaars sme do septembra 2012 urobili: 170 dabingov k filmu Ježiš, 252 dabingov k filmu Lukášovo evanjelium a 97dabingov k filmu Genesis. V spolupráci s Faith Comes by Hearing sme pripravili 317 audio Biblií.

 • Organizácia Faith Comes by Hearing pripravila celkovo vyše 1 000 audio nahrávok Písma, The JESUS Film Project vydal 1 460 jazykových verzií ich filmu a biblická aplikácia YouVersion je k októbru 2016 dostupná vo vyše 1 000 jazykoch.

 • Počty pracovníkov vo svete: viac ako 7000 aktívnych pracovníkov a niekoľko stoviek dobrovoľníkov.

 • Koľko ďalších pracovníkov momentálne potrebujeme: viac ako 2000. Je nepretržitý nedostatok lingvistov, prekladateľov, učiteľov pre negramotných, ako aj široké spektrum ďalších zabezpečovacích a podporných profesií ako sú manažéri, finančníci, odborníci na výpočtovú techniku, účtovníci a ďalší. Viac informácií o najžiadanejších profesiách nájdete TU.

 • Organizácie, s ktorými spolupracujeme: Wycliffe Global Alliance tvorí viac ako 100 členských a partnerských organizácií vo viac ako 60 krajinách sveta.

Posledná úprava (Štvrtok, 24 November 2016 17:31)

 

Hľadať