• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Naše výsledky

Štatistiky Wycliffe Global Alliance (WGA) v roku 2017:

 • Svetová populácia je 7,6  miliardy ľudí.

 • Jazykov, ktorými sa v súčasnosti vo svete hovorí je približne 7 000.

 • Jazykov s celým alebo čiastočným prekladom Biblie je 3 312, 
  - z toho celá Biblia je preložená do 670 jazykov,
  - Nová zmluva je preložená do 1 521 jazykov (alebo viac)
  - a aspoň jedna biblická kniha alebo príbeh sú preložené do 1 121 jazykov.

 • Zostáva ešte 1 636 jazykov, a teda približne 114 miliónov ľudí, ktorí stále čakajú na rozbehnutie prekladu Biblie.

 • Momentálne prebieha preklad Biblie do 2 584 jazykov. WGA pracuje na najmenej 2 125 (82 %) z nich.
 • Za 75 rokov existencie WGA sa naši misionári podieľali na preklade celej Biblie a Novej zmluvy do približne 950 jazykov. Aspoň 1 biblická kniha bola preložená do ďalších 600 jazykov.

 • V spolupráci s našou partnerskou organizáciou Jaars sme do septembra 2012 urobili: 170 dabingov k filmu Ježiš, 252 dabingov k filmu Lukášovo evanjelium a 97 dabingov k filmu Genesis. V spolupráci s Faith Comes by Hearing sme pripravili 317 audio Biblií.

 • Okrem spolupráce na cieľoch súvisiacich s Písmom sa zameriavame aj na tvorbu tisícok materiálov potrebných na naplnenie alfabetizačných, vzdelávacích, zdravotníckych a iných cieľov zameraných na rozvoj komunity.

 • K októbru 2017:
  - Organizácia Faith Comes by Hearing pripravila celkovo vyše 1 100 audio nahrávok Písma,

  - YouVersion oslávila sprístupnenie Písma vo viac než 1 100 jazykoch,
  Film Ježiš (The JESUS Film Project) je prístupný vo vyše 1 500 jazykoch. 

 • Počty pracovníkov vo svete: viac ako 7000 aktívnych pracovníkov a niekoľko stoviek dobrovoľníkov.

 • Koľko ďalších pracovníkov momentálne potrebujeme: viac ako 2000. Je nepretržitý nedostatok lingvistov, prekladateľov, učiteľov pre negramotných, ako aj široké spektrum ďalších zabezpečovacích a podporných profesií ako sú manažéri, finančníci, odborníci na výpočtovú techniku, účtovníci a ďalší. Viac informácií o najžiadanejších profesiách nájdete TU.

 • Organizácie, s ktorými spolupracujeme: Wycliffe Global Alliance tvorí približne 100 členských a partnerských organizácií vo viac než 60 krajinách sveta.

Posledná úprava (Utorok, 21 November 2017 13:24)

 

Hľadať