Jaro a Saška Tomašovskí

Image

 

Umiestnenie:
Slovensko

Funkcia:
Riaditeľ a personálno-finančná asistentka vo Wycliffe Slovakia

Náplň práce:
- informovať zbory a jednotlivcov o práci Wycliffe a jej potrebách
- riadiť prijímací proces záujemcov o túto prácu
- zabezpečovať prácu slovenských misionárov v zahraničí

 

Skúsenosti z misijnej práce:
- Nigéria – tréning domorodých pracovníkov v používaní Biblie
- Ghana – práca na niekoľkých projektoch v oblasti Scripture in Use - Biblia v prax
- Keňa – vytváranie kontaktov s tamojšou partnerskou Wycliffe organizáciou BTL (Bible Translation & Literacy)

Eva Horton (Ujlakyová)

Image

 

Umiestnenie:
Veľká Británia

Funkcia:
Kartograf v tíme lingvistického prieskumu (juhovýchodná Ázia)

Náplň práce:
Tvorba a obnova lingvistických máp

Skúsenosti z misijnej práce:
- dobrovoľnícka kartografická práca vo Wycliffe centre vo Veľkej Británii
- od septembra 2005 kartografická činnosť v juhovýchodnej Ázii

Svetlana

Umiestnenie:
Západná Ázia

Funkcia:
Pracovníčka v oblasti Biblia v praxi

Náplň práce:
Práca v lokálnych komunitách so zameraním na vzdelávanie miestnych pracovníkov s deťmi a mládežou

Skúsenosti z misijnej práce:
- 6 rokov práce v Detskej misii
- od júna 2010 pracuje v západnej Ázii

Roman Mészároš

 

Umiestnenie:
Tanzánia

Funkcia:
Prekladateľ Biblie
Odborník na výpočtovú techniku

Náplň práce:

- spolupráca na preklade Biblie do miestnych jazykov v Tanzánii
- vykonávanie IT podpory pre tím lingvistov a prekladateľov Biblie v Tanzánii

Skúsenosti z misijnej práce:
- od augusta 2015 pracuje v Tanzánii

Posledná úprava (Piatok, 26 Január 2018 23:07)